Tuesday, June 24, 2008

jadual kursus MAKPEM 2008

Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Kebangsaan Malaysia
(MAKPEM)
Jadual Kursus Bagi Tahun 2008
Bil Jenis Kursus Tarikh Kursus
1. Kursus Pentadbiran dan Kewangan Jan 14 – 18
2. Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak (KAAK) Bhg I Jan 21 – 25
3. Kursus Pertumbuhan, Perkembangan dan Penjagaan Kanak-kanak Feb 11 – 15
4. Kursus Pengenalan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Feb 18 – 22
5. Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak (KAAK) Bhg II Feb 25 – 29
6. Kursus Penjagaan dan Bimbingan Kanak-kanak Kurang Upaya Mac 3 – 7
7. Kursus Jagaan dan Pendidikan Kanak-kanak Cacat Akal Mac 10 – 14
8. Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak (KAAK) Bhg III Mac 24 – 28
9. Kursus Asas Pengurusan Kanak-kanak Istimewa April 7 – 11
10. Kursus Pengurusan dan Kepimpinan Pertubuhan Kebajikan Sukarela April 14 – 18
11. Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak (KAAK) Bhg IV April 21 – 25
12. Kursus Intervensi Awal Kanak-kanak Kurang Upaya Mei 5 – 9
13. Kursus Kebajikan dan Penjagaan Warga Tua Mei 12 – 16
14. Kursus Asas Kerja Sosial - Peringkat I Mei 20 – 24
15. Kursus Penjagaan dan Bimbingan Kanak-kanak Kurang Upaya
(Sarawak)
Mei 26 – 30
16. Kursus Asas Proses Menolong Jun 2 – 6
17. Kursus Perancangan Strategik Jun 9 – 13
18. Kursus Pertumbuhan, Perkembangan dan Penjagaan Kanak-kanak Jun 16 – 20
19. Kursus Asas Kerja Sosial - Peringkat II Jun 23 – 27
20. Kursus Jagaan dan Pendidikan Kanak-kanak Cacat Akal Jun 30 – Julai 4
21. Kursus Pengenalan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Julai 7 – 11
22. Kursus Asas Pengurusan Kanak-kanak Istimewa Julai 14 – 18
23. Kursus Asas Kerja Sosial - Peringkat III Julai 21 – 25
24. Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak (KAAK) Ogos 4 – 23
25. Kursus Intervensi Awal Kanak-kanak Kurang Upaya Ogos 4 – 8
26. Kursus Asas Kerja Sosial - Peringkat IV Ogos 25 – 29
27. Kursus Lanjutan Proses Menolong Sept 8 – 12
28. Kursus Jagaan dan Pendidikan Kanak-kanak Cacat Akal Sept 15 – 19
29. Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak (KAAK) Bhg I Sept 22 – 26
30. Kursus Asas Proses Menolong Okt 13 – 17
31. Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak (KAAK) Bhg II Okt 20 – 24
32. Kursus Intervensi Awal Kanak-kanak Kurang Upaya Nov 3 – 7
33. Kursus Kebajikan dan Penjagaan Warga Tua Nov 10 – 14
34. Kursus Asas Pengurusan Kanak-kanak Istimewa Nov 17 – 21
35. Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak (KAAK) Bhg III Nov 24 – 28
36. Kursus Lanjutan Proses Menolong Dis 1 – 5
37. Kursus Pentadbiran dan Kewangan Dis 9 – 13
38. Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak (KAAK) Bhg IV Dis 15 – 19
39. Kursus Pengenalan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dis 15 – 19
Perhatian
1. Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak (KAAK) yang bertanda ialah khas untuk
peserta kursus usaha bersama MAKPEM dan Universiti Terbuka Malaysia
(OUM) dan peserta-peserta yang terlibat hendaklah menyertai keempat-empat
Bahagian Kursus.
2. Peserta-peserta yang menyertai Kursus Asas Kerja Sosial yang bertanda 
mestilah mengikuti keempat-empat peringkat kursus ini.

No comments: