Sunday, September 4, 2011

sambungan Garis Panduan PDK: Ex-Offcio ??

6 Ex- Officio

6.1 Ex-Officio
(a) Ex-Officio adalah terdiri daripada Pegawai Pelajaran Daerah (Pendidikan) , Pegawai Kesihatan Daerah, dan Pegawai Jabatan Tenaga Kerja

(b) Surat perlantikan dihantar oleh PKMN kepada semua Ex-Officio seperti di 6.1 (a) sila rujuk Surat JKM PDK-7

6.2 Peranan Ex-Officio

(i) menghadiri mesyuarat Jawatankuasa PDK

(ii) menghadiri mesyuarat jawatankuasa Penyelarasan PDK Daerah

(iii) memberi khidmat nasihat , bimbingan dan kepakaran mengikut bidang tugas masing-masing.

Thursday, September 1, 2011

info berkaitan Buku Garis Panduan dan perbincangan

saya akan menyenaraikan segala info terlebih dahulu berkaitan PDK dan yang berkaitan dengannya terlebih dahulu.... kemudian barulah berbincang dan mencari di manakah terletaknya titik tengah bagi dacing tersebut supaya lebih seimbang ....

sekian, terima kasih.

Buku Garis Panduan: Perlantikan dan tanggungjawab jawatankuasa PDK

5: Pelantikan dan tanggungjawab jawatankuasa PDK

5.1 Pelantikan dan Penubuhan

(i) Pelantikan Jawatankuasa PDK adalah melalui jawatankuasa PDK
(a) mesyuarat pemilihan jawatankuasa PDk dikendalikan oleh Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD)
(b) Pelantikan untuk menganggotai Jawatankuasa PDK mestilah di kalangan ahli yang hadir pada mesyuarat tersebut
(c) cara pelantikan adalah melalui undi majoriti
(d) Pelantikan setiausaha mesyuarat adalah budi bicara PKMD
(e) Mesyuarat pemilihan jawatankuasa PDk hendaklah diadakan setiap 2 kali setahun

(ii) penubuhan jawatankuasa

a) setelah pelantikan jawatankuasa PDK dibuat,jawatankuasa perlu menghantar surat Penubuhan Jawatankuasa PDK kepada PKMD . surat persetujuan pewujudan jawatankuasa PDK hendaklah dimaklumkan oleh PKMD kepada jawatankuasa tersebut.

b) Jawatankuasa boleh mewujudkan jawatankuasa kecil/biro mengikut keperluan seperti jawatankuasa kecil/biro agama,sukan/kesenian,sosio ekonomi,keselamatan,pendidikan,pembangunan komuniti dan lain2 yang bersesuaian.

5.2 keanggotaan

(i) ahli jawatankuaasa hendaklah tidak kurang dpd 11 orang dan tidak melebihi 15 orang dan mesti mempunyai sekurang2nya 2 orang ahli wanita atau sekurang2nya 2 orang ahli lelaki.

(ii) Pengerusi,setiausaha,bendahari dan ahli jawatankuasa hendaklah terdiri daripada
(a) 3 orang di kalangan ibubapa / penjaga OKU
(b) seoragn OKU dalam komuniti setempat jika ada
(c) ahli komuniti setempat yang berminat dgn kerja2 kebajikan dan sedia berkhidmat secara sukarela.

(iii) setiap permohonan menjadi ahli jawatankuasa PDk perlu mengisi borang maklumat keahlian.

(iv) segala urusan berkaitan pemilihan jawatankuasa PDk perlu dikendalikan oleh PKMD

(v) Pemilihan pengerusi dan ahli jawatankuasa adalah dibuat secara undian dgn dihadiri ooleh PKMD / wakil.

(vi) keanggotaan bagi 3 jawatan utama iaitu pengerusi , setiausaha dan bendahari hendaklah mematuhi kriteria berikut:

(a) mestilah warganegara Malaysia
(b) TIDAK BOLEH mempunyai HUBUNGAN KEKELUARGAAN
(c) TIDAK diisytiharkan MUFLIS ATAU DISENARAIK HITAMKAN
(d) TIDAK BOLEH memegang jawatan utama di mana2 PDK yang lain.

5.3 Senarai Tugas dan tanggungjawab

(i) Penasihat (PKMD)


(a) menasihati Pengerusi PDk dan memastikan pengurusan adalah mematuhi Garis Panduan Pengurusan PDK yang ditetapkan
(b) menghadiri mesyuarat jawatankuasa PDK
(c) menghantar salinan minit mesyuarat kepada Pengarah Negeri
(d) mengadakan mesyuarat khas jika pembubaran jwtnkuasa diperlukan
(e) mengadakan perjumpaan dgn jawatankuasa PDK bagi menjelaskan penggunaaan peruntukan kewangan yang disalurkan

(ii) Pengerusi

(a) mengurus, mentadbir dan melaksanakan program PDk mengikut Garis Panduan Pengurusan PDK
(b) mempengerusikan semua mesyuarat / perjumpaan yang diadakan oleh jawatankuasa PDK
(c) mrancang program / aktiviti PDK bersama AJK, Penyelia dan Petugas PDK.
(d) memastikan Penyelia dan petugas PDK bekerja dalam suasana yang kondusif serta mematuhi etika kerja.
(e) memastikan elaun khas OKU, sagu hati dan sumbangan kepada Penyelia dan Petugas PDK dan lain2 perbelanjaan dilakukan mengikut garis panduan pdk
(f) menjadi ahli panel temuduga bagi perlantikan Penyelia dan Petugas PDK
(g) menandatangani surat perlantikan penyelia dan petugas PDK
(h) berusaha menambahkan sumber kewangan PDK
(i) memastikan keselamatan pelatih OKU
(j) memastikan premis PDK selamat dan mesra OKU

(iii) Timbalan Pengerusi
(a) membantu Pengerusi melaksanakan tugas dan tanggungjawab
(b) mengganti melaksanakan tugas dan tanggungjawab semasa ketiadaan pengerusi

(iv) setiausaha
(a) membantu pengerusi dalam pengurusan dan pentadbiran PDK
(b) menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat jawatankuasa PDK
(c) menyedia, menggedar dan menyimpan minit mesyuarat
(d) menyimpan rekod ahli jawatankuasa dan kakitangan PDK
(e) membantu melaksanakan tugas dan tanggungjawab semasa ketiadaan pengerusi

(v) penolong setiausaha
(a) membantu setiausaha melaksanakan tugas dan tanggungjawab
(b) mengganti melaksanakan tugas dan tanggungjawab semasa ketiadaan setiausaha

(vi) Bendahari
(a) mentadbir urus,menyimpan dan mengemaskini buku rekod kewangan
(b) merekod semua sumbangan , pendapatan dan perbelanjaan berkaitan pengurusan PDK bagi tujuan semakan dan pemeriksaan
(c) menguruskan pembayaran elaun khas OKU,saguhati dan sumbangan kepada penyelia, petugas serta semua perbelanjaan berkaitan dibayar mengikut tarikh ditetapkan
(d) menyedia dan membentangkan laporan kewangan semasa mesyuarat jawatankuasa PDK
(e) menyimpan buku rekod kewangan di premis PDK bagi memudahkan pegawai JKM membuat semakan dan pemeriksaan naziran dibuat

(vii) Ahli Jawatankuasa

(a) menghadiri semua mesyuarat dan program PDK
(b) membantu penyelia / petugas menjalankan aktiviti bagi meningkatkan keupayaan OKU
(c) membantu merancang aktiviti termasuk aktiviti vokasional dan penempatan pekerjaan utk OKU
(d) melibatkan diri di dalam aktiviti yang diadakan

5.4 Tempoh keanggotaan

(i) keanggotaan jawatan utama seperti Pengerusi,setiausaha dan bendahari hendaklah tidak kurang dari 2 tahun dan tidak melebihi 4 tahun
(ii) keanggotaan jawatan yang lain tidak tertakluk kepada syarat yang di atas

5.5 Perletakan jawatan

(i) pengerusi, setiausaha dan bendahari yang hendak meletak jawatan perlu memaklumkan secara bertulis kepada PKMD dalam tempoh 1 bulan sebelum tarikh perletakan jawatan dgn sesalinan kepada PKMN

(ii) ahli jawatankuasa yang lain hendak meletak jawatan perlu memaklumkan secara bertulis kepada Pengerusi jawatankuasa PDK dlm tempoh 1 bulan sebelum tarikh perletakan jawatan dengan sesalinan kepada PKMD dan PKMN

nanti sambung lagi ye....
Buku Garis Panduan: peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Penyelarasan PDK

4 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PENYELARASAN PDK

4.1 Jawatankuasa Penyelarasan PDK Kebangsaan

(i) mengadakan mesyuarat jawatankuasa Penyelarasan PDK Kebangsaan sekurang2nya 2 kali dalam setahun

(ii) membincangkan keperluan peruntukan

(iii) merancang dan melaksanakan program dan aktiviti tahunan PDK di peringkat kebangsaan.

(iv) memantau perlaksanaan Jawatankuaa Penyelarasan PDK Negeri dan daerah

(v) menilai keberkesanan program PDK

4.2 Jawatankuasa Penyelarasan PDK Negeri

(i) mengadakan mesyuarat jawatankuasa penyelarasan PDK Negeri sekurang2nya 2 kali setahun mesyuarat hendaklah membincangkan perkara berikut:

(a) pengurusan dan pentadbiran PDK

(b) perancangan dan perlaksanaan latihan,program,dan aktiviti

(c) pembentangan laporan kewangan

(d) hal ehwal penyelia dan petugas

(e) isu2 berbangkit

(ii) memantau Jawatankuasa Penyelarasan PDk Daerah

(iii) memantau perlaksanaan peranan Panel Penilai PDK di peringkat Daerah

(iv) merancang dan melaksanakan aktiviti , kursus dan latihan di peringkat Negeri

(v) memantau pengurusan kewangan Jawatankuasa supaya memenuhi peraturan kewangan

(vi) melantik Ex-Officio yang terdiri :

1 Pengarah kesihatan Negeri
2. Pengarah Pelajaran Negeri (unit pendidikan Khas)
3. Pengarah Tenaga Kerja Negeri
4. Mana-mana pihak/agensi berkaitan PDK

4.3 Jawatankuasa penyelarasan PDK daerah

(i) mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan PDK Daerah sekurang-kurangnya 2 kali setahun mesyuarat hendaklah membincangkan perkara berikut:

(a) pengurusan dan pentadbiran PDK
(b) perancagan dan perlaksanaan latihan,program dan aktiviti
(c) pembentangan laporan kewangan
(d) hal ehwal pelatih PDK
(e) hal ehwal penyelia dan petugas
(f) isu2 berbangkit

(ii) merancang dan melaksanakan aktiviti, kursus dan latihan di peringkat daerah

(iii) memantau perlaksanaan semua aktiviti agar mematuhi Garis Panduan Pengurusan PDK

(iv) Membantu Jawatankuasa PDK meningkatkan keberkesanan pengurusan kewangan dan aset

(v) memantau pengurusan kewangan jawatankuasa supaya mematuhi peraturan kewangan.

(vi) mengambilalih sementara pengurusan mana2 PDK apabila jawatankuasa PDK dibubarkan atas arahan daripada Pengarah Negeri

(vii) menyedia dan menghantar Laporan kemajuan PDK Peringkat Daerah setiap 3 bulan sekali kepada Jawatankuasa Penyelarasan PDK Negeri

(viii) melantik Ex Officio yang terdiri daripada:

1. Pegawai kesihatan Daerah
2. Pegawai Pelajaran Daerah Unit Pendidikan Khas
3. Pegawai Tenaga Kerja Daerah
4. mana2 pihak/agensi yang berkaitan PDK