Sunday, May 15, 2011

PRESS RELEASE

PRESS RELEASE
.by Shahrizat Abdul Jalil on Tuesday, March 2, 2010 at 5:34pm.PRESS RELEASE

YB SENATOR DATO' SRI SHAHRIZAT ABDUL JALIL
MINISTER OF WOMEN, FAMILY AND COMMUNITY DEVELOPMENT
ON
RATIFICATION OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES


Kuala Lumpur, 2 March 2010 – The Minister of Women, Family and Community Development Dato’ Sri Shahrizat Abdul Jalil announced today that Malaysia will be ratifying the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) in April 2010.

The Ministry of Women, Family and Community Development has already begun taking concrete steps to realize the UNCRPD and the Persons with Disabilities Act 2008. Several priority areas on issues relating to the rights of persons with disabilities have been identified, whereby two areas targeted for 2010 are accessibility and employment.

Beginning with Melaka, Pahang, Sarawak, and Kuala Lumpur, the Ministry will be working closely with local councils and state government agencies to ensure that all existing guidelines and standards such as the Uniform Buildings Bylaws (UBBL) are adhered to and enforced. Dato’ Sri Shahrizat Abdul Jalil advocated that local councils start looking into establishing special units within their respective agencies to deal specifically with issues relating to accessibility. She also noted that these special units should employ persons with disabilities.

Serious about the implications of ratifying the UNCRPD, Dato’ Sri Shahrizat said the Ministry will continue to monitor the implementation of the Convention and the PWD Act 2008 to ensure Malaysia’s continued progress towards an inclusive and rights-based society.

KENYATAAN MEDIA - MENINGKATKAN PROFESIONALISME DALAM BIDANG KERJA SOSIAL DI MALAYSIA

KENYATAAN MEDIA - MENINGKATKAN PROFESIONALISME DALAM BIDANG KERJA SOSIAL DI MALAYSIA
.by Shahrizat Abdul Jalil on Thursday, May 6, 2010 at 1:13am.

KENYATAAN MEDIA
YB SENATOR DATO’ SRI SHAHRIZAT ABDUL JALIL
MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT
MENGENAI
MENINGKATKAN PROFESIONALISME DALAM BIDANG KERJA SOSIAL DI MALAYSIA

Pekerja sosial pada masa kini menghadapi pelbagai cabaran berikutan peningkatan isu-isu sosial yang semakin kompleks seperti penderaan kanak-kanak, pembuangan bayi, jenayah di kalangan kanak-kanak, pengabaian warga emas, keganasan rumah tangga, pengemis, kanak-kanak jalanan dan sebagainya. Sehubungan itu, tindakan intervensi dan penyelesaian masalah sosial memerlukan tenaga kerja profesional yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang kerja sosial.

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah pun mengambil inisiatif untuk mendapat kelulusan Kabinet tentang tindakan masa panjang yang substantif untuk menangani masalah-masalah sosial di negara ini dan berusaha untuk membangun dan mewujudkan perkhidmatan kebajikan yang berkualiti.
Kementerian telah memperjuangkan satu era baru di dalam bidang kerja sosial di mana Piawaian Kompetensi Kerja Sosial Kebangsaan diwujudkan. Piawaian ini akan menjadi satu penandaarasan kecekapan untuk amalan kerja sosial dalam memberikan perkhidmatan kebajikan yang profesional dan berkualiti kepada kumpulan sasar.
Pada 23 April 2010, Kabinet telahpun meluluskan cadangan-cadangan daripada Kementerian seperti yang berikut:
i) Mewujudkan Piawaian Kecekapan Kerja Sosial Kebangsaan;
ii) Untuk Kementerian Pengajian Tinggi menyeragamkan kurikulum pendidikan kerja sosial di semua
institusi pengajian tinggi awam yang menawarkan kursus ijazah kerja sosial;
iii) Untuk menggubal Akta Pekerja Sosial;
iv) Untuk menubuhkan Majlis Kerja Sosial untuk mengawal selia pengamal dan pendidik kerja sosial;
v) Untuk Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) menetapkan syarat kelayakan lantikan pekerja sosial
dalam sektor awam, manakala Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) pula membuat pengambilan
pekerja sosial ke dalam perkhidmatan awam yang menepati syarat kelayakan lantikan tersebut; dan
vi) Untuk menaik taraf Institut Sosial Malaysia dan institusi lain yang diakreditasikan untuk
menawarkan kursus dalam bidang kerja sosial di peringkat sijil dan diploma.

Kementerian akan mengambil tindakan susulan untuk memastikan keputusan Kabinet diimplementasikan dengan segera.

Sehubungan itu, peningkatan tahap profesionalisme dalam bidang kerja sosial mencerminkan komitmen Kementerian ini terhadap penjagaan, keselamatan dan perlindungan semua warga Negara, khususnya golongan yang memerlukan seperti kanak-kanak dan orang kurang upaya serta mereka yang mengalami masalah fizikal dan mental dan golongan lain yang terdedah kepada eksploitasi dan ancaman.

SHAHRIZAT ABDUL JALIL
4 Mei 2010

Tuesday, May 3, 2011

Sunday, May 01, 2011 Kesatuan sekerja harap berita gembira sempena Hari Pekerja

KUALA LUMPUR: Golongan pekerja di negara ini tidak mengharapkan apa-apa, melainkan perkhabaran dan pengumuman gembira berbentuk insentif kewangan daripada kerajaan buat mereka sempena Hari Pekerja yang disambut esok.
Presiden Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) Mohd Khalid Atan berkata pengumuman khabar gembira seperti itu sangat dinanti-nantikan oleh para pekerja yang dilihat sebagai pendorong agar mereka menjadi lebih produktif dan berdedikasi.
“Saya harap agar kerajaan dapat menggubal dasar gaji minimum khususnya untuk pekerja swasta. Tuntutan gaji minimum, saya rasa, ketika ini satu perkara yang relevan memandangkan harga barang dah naik dan kos sara hidup yang tinggi,” katanya ketika dihubungi Bernama di sini hari ini.
Selain itu, beliau berharap agar kerajaan dapat menimbangkan supaya pemberian bantuan sara hidup (Cola) dan cuti bersalin 90 hari dapat dipanjangkan kepada pekerja swasta.
“Jika kita lihat, peningkatan kos sara hidup melibatkan semua pihak. Bukan hanya pada pekerja awam sahaja. Jadi, dengan adanya pemberian Cola kepada pekerja swasta sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka,” katanya.
Mohd Khalid juga meminta kerajaan supaya peka dan mengambil berat terhadap kebanjiran pekerja asing di dalam negara.
Beliau berkata kerajaan perlu mewujudkan satu mekanisme dalam mengawal kemasukan pekerja asing seperti mengadakan perangkaan bilangan tenaga pekerja asing yang diperlukan negara.
“Kemasukan pekerja asing yang ramai akan menjejaskan ekonomi negara selain mengurangkan bilangan pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Saya harap kerajaan dapat adakan satu polisi pekerja asing. Kalau boleh 277 ejen pekerja asing yang ada sekarang dapat dikurangkan,” katanya.
Beliau berkata para pekerja juga janganlah hanya mengharapkan bantuan kerajaan semata-mata malah mereka perlu sedar dan mengubah sikap supaya menjadi pekerja yang lebih baik.
Mohd Khalid berkata tanggungjawab kedua-dua majikan dan pekerja dalam melaksanakan program-program yang diilhamkan kerajaan akan membawa kebaikan dan keuntungan kepada negara, sekali gus kepada seluruh rakyat Malaysia.
Justeru, beliau meminta para majikan dan pekerja dapat memainkan peranan dan tanggungjawab mereka dengan baik dan berdedikasi dalam mencapai hasrat kerajaan menjadikan Malaysia negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.
Insentif kewangan
Sementara itu, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) Hashim Adnan yang turut menyuarakan pendapat yang sama, berharap agar berita baik berkenaan gaji dan elaun dapat diumumkan kerajaan sempena sambutan Hari Pekerja.
“Saya harap pengumuman berbentuk kewangan itu ada untuk pekerja awam dan swasta. Tidak kira sama ada dalam bentuk elaun atau gaji. Ini kerana dah lama insentif berbentuk kewangan tidak diberi kepada pekerja. Agihan ekonomi negara harus dinikmati semua pihak,” katanya.
Beliau berkata perkara itu merupakan satu keperluan kepada para pekerja supaya mereka boleh hidup dengan lebih sempurna, sekali gus dapat meningkatkan semangat para pekerja untuk bekerja dengan lebih tekun.
Bertemakan “Pekerja Merealisasi Transformasi Negara”, sambutan Hari Pekerja tahun ini akan diadakan di Stadium Putra Bukit Jalil pada 7 Mei, yang dijadual dirasmikan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin.