Wednesday, January 30, 2013

Surat tawaran lantikan/ akujanji perlantikan

                                                                                                          Ruj. Kami : ......................
                                                                                                              Tarikh: ...........................

Pengerusi ...................
Jawatankuasa ....................
Negeri .......................

AKUJANJI PERLANTIKAN SEBAGAI PETUGAS PDK SECARA SUKARELA          
DI BAWAH KONTRAK UNTUK PERKHIDMATAN

            Sukacita dimaklumkan bahawa saya ........................................ No kad pengenalan ...................bersetuju menerima perlantikan sebagai petugas PDK secara sukarela di PDK ............... di bawah kontrak untuk perkhidmatan (Contract For Service)

             Saya berjanji akan mematuhi segala peraturan dan syarat yang ditetapkan sebagaimana tertakluk dalam Surat Lantikan Dalam Garis Panduan Pengurusan PDK

Sekian, terima kasih.

Yan benar,

.....................
(.....................)

s.k  : PKMD (Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Melaka Tengah)