Wednesday, January 30, 2013

Sekarang kita lihat pula syarat perlantikan sebagai PETUGAS PDK SECARA SUKARELA DI BAWAH KONTRAK UNTUK PERKHIDMATAN

                                                      PDK ................
                                                     ALAMAT : ...........................................

 Nama Petugas : .......................
Alamat petugas : ...........................

LANTIKAN SEBAGAI PETUGAS PROGRAM PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK) SECARA SUKARELA DI BAWAH KONTRAK UNTUK PERKHIDMATAN (CONTRACT FOR SERVICE)

Dengan hormatnya saya merujuk perkara tersebut di atas

2.  Sukacita dimaklumkan bahawa anda telah berjaya dalam temuduga sebagai Petugas di PDK .......

3. Sekiranya tuan/puan bersetuju dengan syarat yang ditetapkan , tuan/puan diminta melaporkan diri daripada ............... dengan membawa bersama kad pengenalan ................ dan surat tawaran ini.

4. Syarat-syarat lantikan sebagai petugas adalah seperti berikut:
1. Perlantikan adalah secara sukarela di bawah kontrak untuk perkhidmatan

ii. menerima sagu hati sebnayak RM 800 sebulan

iii. Status petugas adalah bersifat sementara dan bukan merupakan penjawat awam serta tidak layak mendapat apa-apa keistimewaan sebagai penjawat awam

Waktu bertugas adalah selama 6 jamsehari untuk 5 hari dalam seminggu.  Waktu bertugas ditetapkan oleh jawatankuasa PDK mengikut kesesuian komuniti setempat kecuali hari kelepasan am

i. Pelepasan daripada tugas sebanyak 10 hari dalam setahun

ii. Menghadiri latihan praktikal selama 3 minggu daripada pdk yang ditetapkan oleh jawatankuasa pdk bermula dari tarikh lantikan

iii. wajib menghadiri kursus asas petugas dan kursus 2 anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat


                                                      SENARAI TUGASAN

1. Menedalikan Program Pemulihan Dalam Komuniti OKU mengikut modul latihan PDK

2  menguruskan dan mengendalikan rekod - rekod di PDK (yang berkaitan dengan tugasan petugas)

 a.   Buku Kehadiran OKU

 b.  Rekod Pendaftaran OKU

 c.  Rancangan pemulihan OKU

d.  Rekod penilaian kemajuan OKU

e.  Rekod aktiviti harian petugas  PDK

f.  Rekod  lawatan ke rumah

g. Rekod aktiviti pdk

3.  Memastikan program /aktiviti dikendalikan dengan teratur dan baik

4. membantu penyelia PDK menyediaka laporan penilaian kemajuan pelatih OKU untuk dibentangkan di mesyuarat panel penilai pdk

5.  mengadakan lawatan ke rumah OKU

6.  membantu mendaftarkan OKU dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat

7.  memberi maklumat, khidmat nasihat dan bimbingan berkaitan perkhidmatan OKU kepada ibubapa OKU dan komuniti

8.  membantu penyelia pdk menyediakan senarai penyertaan pelan perlindungan berkelompok OKU dan senarai penyertaan pelan perlindungan berkelompok OKU (ibubapa/penjaga)                                 ........................................................