Wednesday, January 30, 2013

Gazet Perintah Gaji Minimum 2012

Sebagaimana yang sedia maklum, Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 (Akta 273) telah dikuatkuasakan mulai 15 September 2011. Bagi menguatkuasakan Akta tersebut, Menteri kini membuat Perintah Gaji Minimum 2012 P.U. (A) 214) yang telah diwartakan pada 16 Julai 2012 untuk menetapkan, antara lain, perkara-perkara berikut:
 
(i) Perintah Gaji Minimum 2012 ini akan mula berkuatkuasa pada 1 Januari 2013;
(ii) Kadar gaji minimum yang kena dibayar adalah RM900 sebulan bagi seluruh Semenanjung Malaysia dan RM800 bagi Sabah/Sarawak/Wil. Persekutuan Labuan;
(iii) Mana-mana pekerja/majikan boleh memohon penundaan dalam tempoh 90 hari sebelum tarikh Perintah ini dikuatkuasakan kepada majikannya;
(iv) Majlis boleh mengkaji semula atau mengambil tindakan yang perlu menurut kuasa mereka di bawah sek. 21, 22 dan 23 Akta 273. 3.

Gazet Perintah Gaji Minimum 2012 boleh dimuat turun di sini.
Kredit Gambar : http://mynewshub.my/2011/04/26/ringgit-may-hit-2-93-per-dollar-soon/