Tuesday, June 22, 2010

SPECIFIC LEARNING DISBILITIES

SPECIFIC LEARNING DISBILITIES

Istilah “specific learning disbilities (SLD)” akan digunakan untuk membezakan kumpulan ini daripada kumpulan kanak-kanak yang mengalami ‘kerencatan akal’.

MASALAH PEMBELAJARAN SPESIFIK :
…………merupakan kecelaruan dalam proses psikologi asas yang terlibat dalam penggunaan bahasa (keupayaan mendengar, memikir, bertutur, membaca, menulis, mengeja, mengira)
Istilah-istilah lain yang berkaitan : perceptual handicap, brain distunction, dyslexia, developmental aphasia.
Tidak termasuk kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran akibat kecacatan pada organ deria, anggota kerencatan akal, masalah emosi kekurangan / perbezaan persekitaran.

4 unsur penting :
(a) Percanggahan antara ukuran kecerdasan (IQ score) dan prestasi
sebenarnya (IQ achievement alscrepancy)
(b) Punca masalah ini adalah kekurangan pada kefungsian /
kecekapan sistem saraf dan bukan kecederaan (brain, dysfuncition,
not brain damage)
(a) Kanak-kanak ini memerlukan latihan yang khusus untuk mengatasi masalah pemprosesan maklumat yang asas (basic processing problem)
(b) Masalah ini mungkin wujud bersama dengan persekitaran yang kurang sempurna, kecacatan akal atau kecelaruan emosi , ia tidak berpunca daripada perkara-perkara tersebut.

PUNCA-PUNCA “LEARNING DISBILITIES (LD)”
Punca yang sebenar masih belum diketahui dengan tepat, tetapi mesalah ini disyaki berpunca daripada :

1. Faktor-faktor organik dan biologi di mana ramai kanak-kanak yang
menghadapi masalah LD menghasilkan gelombang otak yang luar biasa.
Ada kemungkinan wujud gangguan proses perkembangan otak semasa
bayi dalam kandungan.
2. Faktor genetik, di mana masalah LD wujud dalam keluarga yang sama.
Masalah LD juga didapati wujud pada kedua-dua kembar seiras.
3. Faktor persekitaran, khususnya kualiti pengajaran yang kurang baik telah
menjejaskan proses penbelajaran.

CIRI-CIRI KANAK-KANAK LD
(i) Masalah persepsi, persepsi motor dan koordinasi
Kanak-kanak ini mangalami kecelaruan menyusun dan mentafsirkan maklumat visual dan auditori. Ramai yang menghadapi masalah motor semasa melakukan aktiviti fizikal.
(ii) Didapati ramai kanak-kanak yang telah mengalami LD juga mengalami
masalah daya tumpuan dan hiperaktiviti, walaupun masalah ini juga wujud
di kalangan kanak-kanak yang bukan LD.
(iii) Kecelaruan daya ingatan dan fikiran
Ramai kanak-kanak LD mengalami kekurangan daya ingatan terhadap
rangsangan visual dan auditori mungkin disebabkan :
(a) kurang mahir menggunakan strategi-strategi yang biasa digunakan oleh kanak-kanak lain
(b) masalah fonologinya mengakibatkan masalah mengingati maklumat lisan. Juga kurang kesedaran tentang kemahiran strategi.
(iv) Masalah penyesuaian sosial
Masalah “kurang penarimaan” oleh rakan sebaya, guru dan pihak
berpunca daripada kekurangupayanya memahami maksud orang lain dan
komunikasi kanak-kanak ini juga kurang motivasi dan berisiko tinggi
mengabaikan segala usaha mambantu dirinya.
(v) Menunjukkan kaedah pembelajaran yang efektif dan kekurangan strategi,
khasnya semasa menghadapi masalah akedemik.
(vi) Masalah prestasi akademik
Biasanya masalah wujud dalam semua bidang akademik seperti membaca,
bahasa (lisan atau bertulis) dan matematik atau dalam satu 2 bidang
sahaja.

No comments: