Tuesday, June 22, 2010

Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK)

Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK)

Pengenalan

Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) atau "Community -Based Rehabilitation" (CBR) telah dipelopori oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Jabatan Kebajikan Masyarakat telah terlibat secara langsung dalam penyediaan manual dan seterusnya diberi peluang menilai dan mengubahsuai pelaksaan program ini.Pada tahun 1984, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mengambil inisiatif dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalankan Projek Perintis PDK di Mukim Batu Rakit, Kuala Terengganu yang melibatkan 55 orang kurang upaya (OKU). Program PDK ini berkembang dengan pesatnya serta mendapat sambutan yang begitu mengalakkan daripada masyarakat dari semasa ke semasa.


Objektif PDKMengalakkan sikap prihatin, berdikari dan rasa tanggungjawab masyarakat tempatan dalam program pemulihan OKU.Mengembleng sumber tempatan untuk pemulihan OKU.


Mengalakkan penggunaan cara yang mudah dan teknik yang diterima, murah dan efektif dan sesuai dengan keadaan setempat.


Menggunakan infrastruktur organisasi tempatan yang sedia ada untuk memberi perkhidmatan.


Mengambil kira sumber ekonomi negara dan membolehkannya untuk diperluaskan perkhidmatan yang menyeluruh mengikut keperluan OKU.Program PDK Berteraskan Kepada 3 Model

Home Based.
Centre Based.
Centre-Home Based.

Aktiviti PDK

Kemahiran motor kasar.
Kemahiran motor halus.
Perkembangan sosial.
Perkembangan bahasa.
Pengurusan diri sendiri.
Pra-menulis, membaca, mengira dan melukis.
Kreativiti - permainan, rekreasi dan lain-lain.
Latihan Vokasional.
Terapi muzik.
Sukan dan rekreasi.

Peranan JKM

Bayaran sewa premis.
Saguhati Penyelia PDK- RM1,200.00 sebulan.
Saguhati Petugas PDK- RM800 sebulan.
Peralatan.
Utiliti.
Program / aktiviti
Elaun Khas RM150 bagi OKU yang mengikuti Program PDK.
Latihan kepada Penyelia dan Petugas PDK.
Kerjasama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) melalui Sukarelawan JOCV
(Japan Overseas Cooperation Volunteers - SET, PT , OT, SW)

Kerjasama dengan agensi Kerajaan, Swasta dan Badan Bukan Kerajaan.
PDKNet- www.pdknet.com.my
Pengiktirafan:
-
Anugerah Pusat PDK Cemerlang.
- Anugerah Petugas PDK Cemerlang.

- Anugerah Keluarga Cemerlang.Konsep PDK 'One Stop Centre''

PDK 'One Stop Centre'' sebagai 'Focal Point'' kerana ianya satu program yang menggunakan pendekatan integrasi komuniti di setiap daerah dan negeri.Melalui PDK 'One Stop Centre'', perkhidmatan kepada OKU akan disediakan di satu tempat bagi memudahkan mereka dan masyarakat setempat mendapatkan maklumat, khidmat nasihat dan keperluan semasa serta latihan yang bersesuaian.Peranan PDK 'One Stop Centre'' :


Pusat Intervensi Awal OKU.
Pusat Sumber maklumat OKU.
Pusat Rujukan OKU.
Pusat Pendaftaran OKU.
Pusat Advokasi.


PDKNet

PDKNet merupakan pelaksanaan program IT dan Multimedia bagi membantu golongan kurang upaya seperti kanak-kanak Sindrom Down dan kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran.Secara umumnya program ini berfungsi sebagai landasan untuk memperkembangkan dan membantu dalam pemulihan golongan kurang upaya. Selain daripada itu, program PDKnet ini juga diharap dapat menambah pengetahuan dan kemahiran orang kurang upaya untuk mengendalikan program perisian komputer.Program ini juga secara tidak langsung dapat memberi peluang kepada keluarga dan masyarakat mengambil bahagian untuk berkomunikasi dan seterusnya membantu dalam proses pemulihan golongan ini.Untuk capaian PDKNet, ianya boleh dilayari melalui laman web www.pdknet.com.my
Data PDK Sehingga Januari 2009


Bil Negeri
PDK
Penyelia PDK
Petugas PDK
Pelatih (OKU) PDK

1. Johor 59 59 257 2401
2. Kedah 23 23 117 1380
3. Kelantan 29 29 87 938
4. Melaka 17 17 77 584
5. Negeri Sembilan
36 36 230 1400
6. Pahang 41 41 103 1367
7. Perak
36 36 170 945
8. Perlis 4 4 14 165
9. Pulau Pinang
18 18 54 488
10. Sabah 23 23 85 1258
11. Sarawak 19 19 107 1380
12.
Selangor 35 35 168 1455
13. Terengganu 37 37 143 1099
14. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
9 9 34 199
15. Wilayah Persekutuan Labuan
2 2 3 40
JUMLAH 388 388
1,649
15,099

No comments: