Tuesday, June 22, 2010

PETANDA-PETANDA AWAL MASALAH PENDENGARAN

Masalah pada telinga :
telinga yang bernanah
radang pada telinga luar
telinga yang berbau
sering menarik dan mencucuk telinga

Masalah pendengaran :
sukar menumpu perhatian
lebih sedar tentang pergerakan daripada bunyi
perhatian yang keterlaluan pada guru (misalnya membaca bibir)
menghalakan kepala ke sebelah dalam usaha cuba mendengar
sering meminta soalan diulang
sering mengelirukan perkataan-perkataan yang hampir sama bunyi
sering ‘memasuki’ perbualan tanpa sedar
sukar mengikuti arahan lisan
tidak dapat mengecam arah / punca bunyi semasa dalam kelas
sukar membunyi / menyebut perkataan
suara yang monotonous
‘mumble’ tanpa sedar
sering memasangkan volume tv / radio sehingga terlalu kuat
tidak memberi tumpuan / respons apabila orang lain bercakap dengan suara biasa
enggan melibatkan diri dalam aktiviti lisan

CIRI-CIRI PERSONALITI DAN EMOSI
(harus berjaga-jaga dalam membuat generalisasi)
‘temperament’ (faktor dalaman)
kecil hati
kurang kemungkinan bergurau
kurang peka terhadap kehendak sesuatu situasi
‘self – centered’
‘mood svoings’ lebih kerap dan lebih teruk
pemikiran lebih ‘compartmentalized’ - kadang kala mempunyai pandangan yang tidak konsisten apabila mengalih dari satu topik ke topik yang lain.
pandangan yang ‘rigid’ tentang penilaian buruk / baik , baik / salah

KESAN KEPEKAKAN TERHADAP KELUARGA DAN INDIVIDU
(a) Perbelanjaan meningkat :
- perbelanjaan perubatan / audiologikal
- perbelanjaan pendidikan dan latihan
- perbelanjaan peralatan / perkhidmatan khas

(b) Kekurangan pendapatan
- kadar pengangguran lebih tinggi
- dianggarkan bahawa secara purata pendapatan kurang sebanyak 30%

(c) Trauma emosi yang dialami oleh ibubapa / keluarga
Fasa-fasa emosi yang biasa dilalui oleh ibu bapa :
- ‘denial’ (sukar percaya)
- ‘anger’ (marah)
- ‘mourning’ (sedih)
- ‘acceptance’ (terima dengan redha)

(d) Gangguan dalam interaksi / komunikasi keluarga
- batasan dalam kefahaman antara ibu bapa kanak-kanak
- masalah dalam melibatkan kanak-kanak dalam aktiviti-aktiviti senggang, permainan
- kurang masa untuk melayan anak lain yang normal mungkin menghasilkan perasaan cemburu dan lain-lain

(e) Masalah di sekolah
Kesukaran melibatkan diri dalam aktiviti perbincangan, dan lain-lain perlu lebih perhatian daripada guru – perasaan “berbeza” walaupun boleh belajar dengan baik dalam program integrasi, tetapi mungkin rasa rendah diri, mampunyai imej kendiri yang kurang baik, penguasaan bahasa lemah menjejaskan komunikasi, pertuturan yang bermasalah, berbeza, susah difahami.

Akibatnya : PENGASINGAN SOSIAL (“SOCIAL ISOLATION”)

(f) Masalah peringkat dewasa
- taraf ekonomi yang lebih rendah
- pilihan terhad dalam mencari jodoh
- bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang perlu interaksi dengan pihak-pihak tertentu (seperti membuat rayuan, hal-hal cukai pendapatan, menerangkan penyakit kepada doktor, dll)

JENIS KEHILANGAN PENDENGARAN DAN SEBABNYA
JENIS KEHILANGAN PENDENGARAN DAN SEBABNYA
(a) Kehilangan Konduktif (melibatkan telinga luar / dalam)
Sebab-sebab :
sekatan 100% salur telinga
kecederaan pada gegendang telinga
kecederaan pada telinga tengah : sekatan tiub eustachio, jangkitan virus / bakteria (otitis media), trauma pada osikel-osikel telinga tengah

Kehilangan Maksimum : 60dB (tahap kehilangan sederhana)

(b) Kehilangan Sensori – Neural
(melibatkan telinga dalam : koklea, saraf pendengaran)
Sebab-sebab :
keturunan
jangkitan virus / bakteria semasa dalam kandungan (contoh : Rubella, Cytomegalovirus, Toxoplasmolysis)
masalah semasa lahir (kurang oksigen)
berat badan rendah pada bayi yang baru lahir (kurang 1.5 kg)
ubat-ubat ototoksik : semasa dalam kandungan / selepas dilahirkan
jangkitan penyakit selepas lahir : mumps, measles, meningitis
tumor
trauma akuastik
kemalangan : kecederaan pada otak

Tahap Kehilangan : daripada tahap ringan – amat teruk, menjejaskan kebolehan memproses bunyi walaupun bunyi diamlifikasikan (kesukaran diskriminasi bunyi)

(c) Kehilangan Bercampur (‘mixed’)
(d) “Central Deafness” – punca masalah dilokasi pada otak

JENIS-JENIS MASALAH PENDENGARAN
JENIS-JENIS MASALAH PENDENGARAN

ON SET :
(a) “Prelingual Deafness”
Masalah pendengaran yang wujud semasa bayi dilahirkan atau wujud sebelum kanak-kanak itu belajar bercakap.
program intervensi awal, alat-alat dan kurikulum khas.
(b) “Postlingual Deafness”
Masalah pendengaran wujud selepas belajar bercakap menguasai bahasa keperluan pendidikan berbeza.Tumpuan pada perawalan suara dan penggunaan bahasa

BAHAGIAN TELINGA :

(a) “Sensorineural Deafness”
Disebabkan kecederaan pada ‘bahagian dalam’ telinga pada saraf ke otak.
(b) “Conductive Deafness”
Disebabkan kecederaan pada bahagian luar atau tengah telinga (onter – middle ear).
(c) “Congenitally Deaf”
Hilang pendengaran sejak lahir.
(d) “Adventitoucly Deaf”
Hilang pendengaran selepas dilahir (acquired deafness at some time after birth)

MASALAH PENDENGARAN


“Pengukuran Kehilangan Pendengaran”

DECIBEL (dB) – unit pengukuran
Kepekaan pendengaran (hearing sensitivity)

“Kekuatan bandingan bunyi”
(relative loudness of sound)

(zero decibel)
0 dB merujuk kepada “point of which people with normal hearing can detect the faintest sound”

DEFINISI (dari aspek pendidikan) :
(a) Seseorang yang pekak (deaf) tidak berupaya memproses maklumat linguistic, dengan atau tanpa bantuan alat pendengaran.
(b) Seseorang yang “separa pekak” (hard – of – hearing) mempunyai pendengaran sisa yang mencukupi untuk memproses maklumat linguistic, dengan atau tanpa bantuan alat pendengaran.

FOKUS pada KESAN / IMPAK kehilangan pendengaran ke atas
1. Keupayaan bertutur
2. Perkembangan bahasa

DEFINISI (dari aspek FISIOLOGI) :
Seseorang yang pekak (deaf) mengalami kehilangan pendengaran sebanyak 90 dB atau lebih.

Seseorang yang separa pekak (hard – of – hearing) mengalami kehilangan pengengaran yang kurang daripada 90 dB.

DEFINISI (menurut PL 94 – 142) :
Deaf means having a hearing impairment which is so SEVERE that the child is impaired in prosesing linguistic information through hearing, with or without amplifietion which adversely affects educational performance.
Hard of hearing means “as hearing impairment, whether permancnt of flunctnating, which adversely affects a child’s educational performance but which is not included under the definition of deafness”.kelab cikgu zul....

No comments: