Tuesday, June 22, 2010

PERKEMBANGAN BAHASA BAYI

PERKEMBANGAN BAHASA BAYI


TAHAP PERKEMBANGAN BAHASA

Tangisan : Komunikasi Pertama ( 6 - 8 minggu)
Tangisan merupakan satu bentuk komunikasi bayi
Tangisan boleh membawa kepada pelbagai maksud
Contoh : tangisan kerana lapar, marah, sakit

Perkataan Pertama

Apabila bayi berumur antara 12 hingga 20 bulan ia sudah boleh menyebut perkataan pertama

Kajian oleh Rice (1989) – perkataan-perkataan pertama kanak-kanak berkaitan dengan makanan , permainan, bahagian-bahagian tubuh badan, binatang dan orang.

Bloom (1973) mendapati kebanyakan perkataan- perkataan pertama bayi terhad kepada konteks yg spesifik . Contoh bayi yang berumur 9 bulan hanya akan menyebut “kereta” apabila ia nampak kereta di jalan raya, tetapi tidak di tempat letak kereta

Tidak semua perkataan difahami oleh kanak-kanak kerana kadang-kadang mereka hanya meniru bunyi-bunyi perkataan tersebut.

Ayat yang pertama

Kebanyakan bayi akan menunjukkan satu kebolehan perolehan bahasa yg pesat apabila berumur 18 bulan.Tempoh masa yg kritikal ini dikenali sebagai cetusan perbendaharaan kata (Barrett, 1985 ; Bloom 1973)

Bila berumur satu setengah tahun ,kanak-kanak sudah boleh menggunakan sekurang-kurangnya kombinasi dua perkataan .Ini dipanggil ayat-ayat telegrafik.

Kronologi perkembangan bahasa kanak-kanak

Umur Perkembangan bahasa

Lahir lebih suka kepada suara manusia
Boleh membezakan fonem
Menangis

1 – 4 bulan mendekut / “cooing”

6 bulan mericau / “babble”

9 – 12 bulan lebih banyak ricauan
Mula menunjukkan gerak tangan

12 – 18 bulan Menyebut perkataan
Faham dengan lebih kurang 50
Perkataan
18 -24 bulan berlaku cetusan perbendaharaan
Kata

2 tahun menyebut gabungan 2 perkataan

21/2 – 5 tahun menyebut gabungan 3 perkataan
Lebih banyak perkataan kata,
Mengunakan sintak
Faham lawak jenaka dan metafora
Faham pragmatik

6 tahun ke atas faham tentang metalinguistik

Apakah yang menentukan cepat atau lambat seseorang kanak-kanak boleh bertutur?

Teori- teori perkembangan bahasa

Teori Pemelajaran

Mengikut teori ini , kanak-kanak belajar bertutur hasil drp pemelajaran ibu bapa akan memberi peneguhan apabila kanak-kanak berkenaan berjaya mengikut bunyi dan cara orang dewasa bertutur.Skinner berpendapat bahawa perolehan bahasa adalah tingkah laku operan kanak-kanak yg kemudiannya diberi peneguhan positif.

Teori pemelajaran sosial

Kanak-kanak memperoleh keupayaan bertutur dengan cara memerhati dan meniru pertuturan orang dewasa. Kelemahan teori ini ialah walaupun peniruan berlaku . kadang-kadang kanak-kanak mencipta struktur ayatnya yang tersendiri.

Teori Nativisma

Diperkenalkan oleh chomsky (1969 , 1980,) – menyatakan otak manusia telah diprogramkan secara semula jadi untuk membolehkan ia bertutur dan memahami bahasa. Beliau mengenalpasti sistem ini sebagai (language Acquisition Device) LAD – yang bergantung kepada sel sel dalam serebrum korteks. LAD ini membolehkan kanak-kanak menganalisa bahasa yang mereka dengar dan membolehkan mereka membentuk tatabahasa yang betul

MASALAH TINGKAH LAKU / GANGGUAN EMOSI YANG SERIUS
MASALAH TINGKAH LAKU / GANGGUAN EMOSI YANG SERIUS

Behaviour Disorders
Severe Emotional Disturbance
Emotionally Handicapped
Behaviourally Handicapped

~ ketidaksetujuan professional mengenai istilah-istilah merupakan satu isu

DEFINISI (mengikut PL 94 – 142)
Masalah tingkahlaku / gangguan emosi yang serius merujuk kepada keadaan di mana ciri-ciri yang berikut berlaku pada tempoh yang lama, pada darjat yang ketara dan keadaan ini menjejaskan prestasi pembelajaran.

(PL 94 – 142)
Kriteria-kriteria untuk mengenalpasti masalah :
(a) Ketidakbolehan pelajar yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan faktor-faktor intelek, sensori (deria) dan kesihatan.
(b) Ketidakbolehan membina atau mengekalkan perhubungan dengan orang lain (“interpersonal relationships”) seperti dengan rakan sebaya, guru dan lain-lain.
(c) Jenis tingkahlaku dan perasaan yang tidak kurang sesuai dalam keadaan yang normal.
(d) Pada amnya, terdapat suasana yang kurang gembira atau penuh dengan kerisauan.
(e) Sering menunjukkan gejala-gejala fizikal atau perasaan takut yang ada kaitan dengan masalah peribadi dan sekolah.
(Termasuk kanak-kanak Schizophrenic di mana seseorang tidak mengenal realiti. Tidak termasuk kanak-kanak yang menghadapi masalah sosial, kecuali masalah sosial disebabkan gangguan emosi yang serius)


kelab cikgu zul

No comments: