Sunday, March 31, 2013

STATISTIK JENAYAH : SEMAKIN BERKURANGAN ATAUPUN MENINGKAT : FIKIR-FIKIRKANLAHSTATISTIK JENAYAH

PERBANDINGAN JENAYAH INDEKS (JAN – MEI 2010/2011 DAN
JENAYAH JALANAN (JAN – MEI 2009/2011 ) KONTINJEN MALAYSIA


KONTINJEN HOTSPOT /
MALAYSIA
JENAYAH INDEKS (5%)JENAYAH JALANAN (40%)
JAN -
MEI 10
JAN -
MEI 11
+ / -
%
JAN -
MEI 09
JAN -
MEI 11
+ / -
%
JOHOR
8,849
8,822
-27
-0.3
1,833
1,300
-533
-29.1
KEDAH
5,173
4,771
-402
-7.8
561
466
-95
-16.9
KELANTAN
2,985
2,608
-377
-12.6
144
178
34
23.6
KUALA LUMPUR
11,712
9,900
-1,812
-15.5
5,051
2,150
-2,901
-57.4
MELAKA
2,249
2,197
-52
-2.3
217
232
15
6.9
NEGERI SEMBILAN
2,764
2,633
-131
-4.7
593
463
-130
-21.9
PAHANG
2,606
2,612
6
0.2
311
108
-203
-65.3
PERAK
4,517
4,209
-308
-6.8
958
648
-310
-32.4
PERLIS
267
547
280
104.9
11
30
19
172.7
PULAU PINANG
5,841
4,234
-1,607
-27.5
991
453
-538
-54.3
SABAH
1,693
1,308
-385
-22.7
401
83
-318
-79.3
SARAWAK
3,368
2,808
-560
-16.6
520
244
-276
-53.1
SELANGOR
20,898
18,556
-2,342
-11.2
4,572
2,565
-2,007
-43.9
TERENGGANU
1,780
1,505
-275
-15.4
125
97
-28
-22.4
JUMLAH
74,702
66,710
-7,992
-10.7
16,288
9,017
-7,271
-44.6
Perbandingan Statistik Jenayah Indeks / Jenayah Jalanan Kontinjen Malaysia 2009/2010

KES JENAYAH SAMA ADA BESAR ATAU KECIL .........CUBA BUAT PERBANDINGAN ............ADAKAH SEMAKIN BERKURANGAN ATAUPUN MENINGKAT? FIKIR-FIKIRKANLAH .............