Saturday, March 12, 2011

Penyelia PDK : Tugas dan Tanggungjawab Penyelia PDK

Tugas dan Tanggungjawab Penyelia PDK..

1. bertanggungjawab kepada jawatankuasa PDK dan PKMD serta menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh mereka dari masa ke semasa berkaitan pengurusan PDK

2. Menyedia dan mengemaskini profail PDK semasa yang termasuk....

a. statistik OKU di kawasan setempat
b. Penyediaan bahan2 taklimat mengenai PDK
c. Pangkalan data pelatih PDK, pekerja dan jawatankuasa PDK
d. penyediaan buletin bulanan PDK

3. Menyelia tugas2 yang dikendalikan oleh petugas PDK

4. Bertanggungjawab sebagai perantara di antara petugas PDK dengan jawatankuasa PDK serta Jabatan Kebajikan Masyarakat

5. Merancang jadual aktiviti pemulihan , pembelajaran dan kegiatan OKU di PDK setelah berbincang dengan petugas PDK lain

6. Bertanggungjawab menyediakan dan membentangkan Laporan Kemajuan PDK setiap kali mesyuarat Jawatankuasa PDK

a. Rekod kewangan PDK
b. Rekod harta modal dan Inventori PDK
c. Buku Lawatan PKMD dan tetamu
d. Laporan Perangkaan
e. Rekod saguhati petugas dan OKU
f. Rekod kehadiran petugas PDK
g. Rekod kehadiran kursus petugas pdk dan penyelia pdk
h. rekod dan buletin pdk
i. rekod pelepasan petugas pdk

7. bertanggungjawab membentangkan Laporan Prestasi OKU bagi mesyuarat Panel Penilai PDK

8. Bertanggungjawab merancang dan menyelaras kerjasama dengan agensi utama PDK iaitu Jabatan Kesihatan, Jabatan Pendidikan Khas, Jabatan Tenaga Kerja serta agensi lain yang berkaitan

9. merancang aktiviti dan program mingguan, bulanan, dan tahunan yang bersesuaian dengan OKU dan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa PDK untuk mendapat kelulusan.

10. menyemak dan menandatangani rekod2 yang dikendalikan oleh petugas pdk

11. melaporkan dengan kadar segera kepada Jawatankuasa dan PKMD jika berlaku sebarang kecemasan dan perkara luar biasa terhadap kepentingan dan kesejahteraan pelatih PDK

12. memastikan bekalan makanan adalah bersih dam berkhasiat kepada OKU di PDK

13. mengadakan lawatan ke rumah keluarga OKU seminggu sekali mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa PDK dengan persetujuan keluarga terlibat.


Adakah anda ???????

Tanyalah diri sendiri ok dan jawablah sendiri ....???

No comments: