Monday, March 14, 2011

berdikari ????

KONSEP BERDIKARI?

Di dalam kehidupan seseorang, OKU mempunyai peluang di dalam:

1. menyatakan keperluan
2. menyatakan perasaan
3. pilihan
4. keputusan
5. menikmati seronok

Di dalam kehidupan masyarakat, OKU mempunyai

- perhubungan baik dengan orang lain
- tugas di dalam komuniti

APAKAH HALANGAN BERDIKARI ???

1. terlalu mengawal OKU (over protective, over education, over training, tidak peduli)

2. tidak ada peluang menyatakan perasaan, pilihan, komunikasi dengan orang lain, tugas yang bertanggungjawab dan lain-lain

3. bergantung kepada orang lain atau menyisihkan diri di dalam masyarakat

KONSEP HIDUP DI DALAM KOMUNITI/ HIDUP BIASA ???

Apakah hidup biasa?

Hidup biasa ialah mempunyai

1. pendapatan
2. tempat tinggal
3. tempat aktiviti yang bermakna (pendidikan/latihan/kerja)
4. hobi/aktiviti budaya
5. tugas di dalam komuniti/masyarakat

No comments: