Wednesday, October 5, 2011

9 Petugas PDK

9.0 Petugas PDK

9.1 Definisi Petugas PDK

(i) Petugas PDK adalah individu yang dilantik oleh jawatankuasa pdk untuk bertugas secara sukarela di bawah kontrak untuk perkhidmatan (contract for service)

Nota: Kontrak untuk perkhidmatan (Contract for Service) bermaksud apa2 perkhidmatan secara sukarela yang ditawarkan serta boleh diberikan saguhati berdasarkan perkhidmatan tersebut.


9.2 Perlantikan Petugas PDK

(i) Jawatankuasa PDK bertanggungjawab dalam perlantikan petugas PDK

(ii) Perlantikan sebagai petugas PDK adalah tertakluk kepada Garis Panduan PDK ini dan BUKAN sebagai pekerja di bawah Akta kerja 1955

(iii) Status petugas PDK adalah bersifat SUKARELAWAN KONTRAK dan BUKAN seorang penjawat awam serta TIDAK LAYAK mendapat apa2 keistimewaan sebagai penjawat awam.

(iv) Setiap petugas perlu menandatangani surat akujanji perlantikan sebagai petugas pdk di bawah kontrak untuk perkhidmatan
rujuk surat JKM PDK 12

(v) tempoh perkhidmatan petugas bagi satu2 kontrak adalah selama 3 tahun.selepas tamat tempoh kontrak ,jawatankuasa pdk boleh melanjutkan kontrak atau membuat perlantikan baru.


9.3 kelayakan petugas pdk

petugas pdk yang dilantik hendaklah memenuhi syarat kelayakan berikut:

(a) warganegara : Malaysia
(b) kesihatan : sihat tubuh badan
(c) jantina : perempuan / lelaki
(d) umur: berusia 18 hingga 60 tahun
(e) kelulusan : SPM atau setaraf dengannya
(f) kriteria tambahan : (i) berminat dan komited untuk bekerja dengan OKU
(ii) penyayang dan mempunyai tahap kesabaran yang tinggi


9.4 Pengurusan perkhidmatan petugas pdk


9.4.1 perlantikan petugas pdk

(i) pengurusan berkaitan perkhidmatan petugas pdk adalah tanggungjawab jawatankuasa pdk
rujuk carta PDK JKM 7
borang JKM pDK 24

(ii) urusan pemilihan petugas pdk dibuat oleh panel temuduga yang dipengerusikan oleh PKMD. Ahli panel temuduga terdiri daripada pengerusi pdk dan setiausaha jawatankuasa pdk
rujuk surat jkm pdk 13

(iii) surat perlantikan dikeluarkan oleh pengerusi jawatankuasa pdk
rujuk surat JKM PDK 14A

(iv) Petugas pdk yang baru perlu menjalani latihan praktikal selama 2 minggu di pdk berkenaan atau yang berhampiran.


9.4.2 kemudahan kepada petugas pdk

(i) bayaran sagu hati seperti mana yang ditetapkan

(ii) pelepasan tugas (cuti) sebanyak 10 hari setahun dan perlu diambil atau dihabiskan dalam tempoh tahun semasa.
rujuk borang JKM PDK - 25 dan carta JKM PDK 8

(iii) petugas pdk yang melahirkan anak layak mendapat pelepasan tugas selama 60 hari termasuk hari minggu dan kelepasan am. Bayaran sagu hati penuh yang dibenarkan sehingga 3 kali kelahiran sahaja.

(iv) petugas pdk hanya dibenarkan mengambil cuti sakit tidak melebihi 7 hari dalam setahun

(v) petugas pdk yang mengambil cuti lebih daripada kelayakan tidak layak mendapat sagu hati bagi hari berkenaan.


9.4.3 Waktu bertugas petugas pdk


(i) di pusat pdk : 4 hari seminggu
pemulihan bersama OKU : 4 jam sehari
pengurusan PDK : 2 jam sehari


(ii) di rumah : 1 hari seminggu : 6 jam sehari

jadual lawatan ke rumah disediakan oleh penyelia PDK pada setiap bulan.


9.4.4 penamatan kontrak petugas pdk


(i) jawatankuasa boleh menamatkan kontrak petugas pdk dengan memberi notis secara bertulis dalam tempoh 7 hari bekerja

(ii) jawatankuasa juga boleh menamatkan kontrak petugas pdk serta merta dengan membayar sagu hati sebanyak 7 hari bekerja

(iii) penamatan kontrak petugas pdk adalah tertakluk kepada keputusan bersama mesyuarat jawatankuasa pdk

(iv) petugas yang ingin menamatkan kontrak hendaklah mengemukakan notis secara bertulis kepada jawatankuasa pdk dalam tempoh 7 hari bekerja

(v) jawatankuasa pdk boleh mengeluarkan surat tunjuk sebab ketidakhadiran bertugas petugas pdk dalam tempoh tertentu


9.4.5 Tugas dan tanggungjawab petugas pdk

(i) mengendalikan program pemulihan OKU mengikut modul latihan pdk

(ii) mengurus dan mengemaskini rekod di pdk:

(a) buku kehadiran OKU
(b) rekod pendaftaran OKU
(c) rancangan pemulihan OKU
(d) rekod penilaian kemajuan OKU
(e) rekod aktiviti harian penyelia / petugas pdk
(f) rekod lawatan ke rumah
(g) rekod aktiviti pdk

(iii) memastikan program / aktiviti dikendalikan dengan teratur dan baik

(iv) membantu penyelia pdk menyediakan laporan penilaian kemajuan pelatih OKU untuk dibentangkan di mesyuarat panel penilai pdk
rujuk borang JKM PDK 26

(v) mengadakan lawatan ke rumah OKU

(vi) membantu mendaftarkan OKU dengan JKM

(vii) memberi maklumat, khidmat nasihat dan bimbingan berkaitan perkhidmatan OKU kepada ibubapa OKU

(viii) membantu penyelia pdk menyediakan senarai penyertaan pelan perlindungan berkelompok OKU rujuk borang JKM PDK 27 dan senarai penyertaan pelan perlindungan berkelompok OKU (ibubapa / penjaga)
rujuk borang JKM PDK 28


9.5 Latihan dan kursus petugas pdk


(i) petugas pdk hendaklah menyertai kursus asas petugas pdk yang ditetapkan oleh Jabatan Pembangunan OKU dalam tempoh setahun dari tarikh lantikan

(ii) petugas hendaklah digalakkan menghadiri latihan lain yang bersesuaian

No comments: