Wednesday, October 5, 2011

10: Penyelia PDK (buku garis panduan )

10 Penyelia PDK

10.1 Definisi penyelia pdk

(i) Penyelia pdk adalah petugas pdk yang dilantik oleh jawatankuasa pdk untuk menjalankan tugas penyeliaan dan tugas2 lain secara sukarela di bawah kontrak untuk perkhidmatan


10.2 Perlantikan penyelia pdk

(i) jawatankuasa pdk bertanggungjawab dalam perlantikan penyelia pdk dengan nasihat PKMD

(ii) penyelia yang dilantik hendaklah mempunyai kelayakan, berpengalaman serta mempunyai prestasi kerja yang cemerlang

(iii) Perlantikn penyelia pdk adalah tertakluk kepada garis panduan pdk ini dan BUKAn sebagai pekerja di bawah Akta kerja 1955

(iv) Status penyelia pdk adalah bersifat sukarelawan kontrak dan BUKAn merupakan seorang penjawat awam serta TIDAK LAYAk mendapat apa2 keistimewaan sebagai penjawat awam.

(v) setiap penyelia pdk perlu menandatangani surat akujanji perlantikan sebagai penyelia sukarela pdk di bawah kontrak untuk perkhidmatan

(vi) tempoh perkhidmatan penyelia bagi satu2 kontrak adalah selama 3 tahun . selepas tamat kontrak jawatankuasa pdk boleh melanjutkan kontrak atau membuat perlantikan baru.


10.3 kelayakan penyelia pdk:

(i) penyelia pdk yang dilantik hendaklah memenuhi syarat kelayakan:

(a) warganegara : Malaysia
(b) kesihatan : sihat tubuh badan
(c) jantina : lelaki atau perempuan
(d) umur : tidak melebihi 60 tahun
(e) kelulusan: SPM atau setaraf
(f) pengalaman: 5 tahun bertugas sebagai petugas pdk

(i) kriteria tambahan

(a) mempunyai rekod yang baik semasa bertugas sebagai petugas pdk
(b) mempunyai kemahiran asas komputer
(c0 mempunyai perhubungan yang baik dengan petugas dan komuniti


10,4 pengurusan perkhidmatan penyelia pdk

10.4.1 perlantikan penyelia pdk


(i) pengurusan berkaitan perkhidmatan penyelia pdk adalah tangggungjawab jawatankuasa pdk

(ii) urusan pemilihn penyelia pdk dibuat oleh panel temuduga yang dipengerusikan oleh PKMD . Ahli panel temuduga terdiri daripada pengerusi dan setiausaha jawatankuasa pdk
rujuk surat JKM PDK 13 dan 14

(iii) surat perlantikan dikeluarkan oleh pengerusi jawatankuasa pdk
rujuk surat JKM PDK 14B


10.4.2 kemudahan penyelia pdk

(i) bayaran sagu hati seperti mana yang ditetapkan

(ii) pelepasan cuti daripada tugas selama 14 hari setahun dan perlu diambil atau dihabiskan dalam tempoh tahun semasa
rujuk JKM PDK 25 dan carta JKM PDK 8

(iii) penyelia pdk yang melahirkan anak layak mendapat pelepasan cuti dari tugas selama 60 hari termasuk hari minggu dan kelepasan am. bayaran sagu hati penuh yang dibenarkan sehingga 3 kali kelahiran sahaja

10.4.3 waktu bertugas bagi penyelia pdk

(i) di pusat pdk : 5 hari seminggu

pemulihan bersama OKU : 4 jam sehari
pengurusan PDK : 4 jam sehari

pengurusan pdk ialah membuat kerja2 pentadbiran, penyediaan pelaporan serta mengadakan perbincangan dengan petugas pdk mengenai lain2 urusan pentadbiran dan persediaan mengajar

10.4.4 penamatan kontrak penyelia pdk


(i) jawatankuasa boleh menamatkan kontrak penyelia pdk dengan memberi notis secara bertulis dalam tempoh 7 hari bekerja

(ii) jawatankuasa juga boleh menamatkan kontrak penyelia pdk serta merta dengan membayar sagu hati sebanyak 7 hari bekerja

(iii) penamatan kontrak perkhidmatan penyelia pdk adalah tertakluk kepada keputusan bersama mesyuarat jawatankuasa pdk

(iv) penyelia yang ingin menamatkan kontrak hendaklah mengemukakan notis secara bertulis kepada jawatankuasa dalam tempoh 7 hari bekerja

(v) jawatankuasa pdk boleh mengeluarkan surat tunjuk sebab ketidakhadiran bertugas penyelia pdk dalam tempoh masa tertentu


10.4.5 tugas dan tanggungjawab penyelia pdk

(i) bertanggungjawab kepada jawatankuasa pdk serta menjalankan tugas seperti yang diarahkan dari semasa ke semasa berkaitan pengurusan pdk

(ii) merancang aktiviti pemulihan yang bersesuaian untuk OKU dan menyediakan ringkasan mengajar hrian dan lain2 urusan pdk

(iii) menyedia dan mengemaskini PROFAIL PDK iaitu:

(1) statistik OKU di kawasan setempat
(2) pengkalan data pelatih, petugas dan jawatankuasa pdk
(3) penyediaan bahan taklimat mengenai pdk
(4) penyediaan buletin bulanan pdk\
(5) merekod dan mengemaskini pengurusan peralatan pdk
(6) menyelia tugas petugas pdk
(7) merancang jadual aktiviti pemulihan,pembelajaran dan kegiatan OKU setelah berbincang dengan petugas lain dan membentangkannya kepada jawatankuasa pdk bagi tujuan perlaksanaan
(8) menyedia dan membentang laporan kmajuan pdk di mesyuarat jawatankuasa pdk
(9) menyedia dan membentang laporan kmajuan OKU bagi mesyuarat panel penilai pdk
(10) merancang aktiviti dan program mingguan, bulanan dan tahunan yang bersesuaian di peringkat pdk dan membentangkannya dalam mesyuarat jawatankuasa pdk
(11) bertanggungjawab dalam membuat laporan da merekod SEMUA REKOD di pdk
(12) melaporkan dengan kadar segera kepada jawatankuasa pdk jika berlaku sebarang kecemasan/perkara luar biasa berkaitan kepentingan kebajikan dan kesejahteraan OKU
(13) memastikan bekalan makanan utk OKU di pdk adalah bersih dan berkhasiat
(14) mengadakan lawatan ke rumah OKU secara berkala.


10.5 latihan dan kursus penyelia pdk

(i) penyelia pdk hendaklah menghadiri kursus asas penyelia pdk yang ditetapkan oleh Jabatan pembangunan OKU dalam tempoh 1 tahun dari tarikh lantikan

(ii) penyelia pdk digalakkan menghadiri kursus2 lain yang bersesuaian

No comments: