Tuesday, May 11, 2010

JADUAL TUGASAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID PENDIDIKAN KHAS

TUGAS-TUGAS RASMI LAIN YANG DIARAHKAN DARI SEMASA KE SEMASA OLEH PIHAK PENGURUSAN

JADUAL TUGASAN HARIAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID
WAKTU PERSEKOLAHAN

MASA AKTIVITI
7.00 am - 7.30 am membuka kelas dan menyambut kedatangan murid.
mengambil buku rekod kedatangan
mengurus murid RMT
toilet training
menyediakan bahan pembelajaran.
mengawal kelas dan mengatur murid mengikut kelas masing-masing
7.30 am – 9.30 am membantu dalam proses P&P
menghantar buku rekod kedatangan
rehat 20 minit ( sebelum murid rehat )
9.30 am – 10.00 am
( REHAT MURID ) membantu pergerakan murid sebelum, semasa dan selepas makan di kantin
membantu pengurusan diri
10.00 am - 01.00 pm membantu dalam proses P&P
mengemas dan menyimpan alatan yang telah digunakan dalam P&P
memastikan murid pulang dengan selamat
01.00 pm – 2.00 pm REHAT
2.00 pm – 4.00 pm menyusun atur kerusi dan meja
memastikan kebersihan kelas
memastikan semua suis peralatan elektrik ditutup
memastikan pintu dan tingkap kelas ditutup dan dikunci
membantu tugas surat menyurat
mengemaskini dokumen
menyediakan bahan bantu mengajar untuk persediaan P&P keesokkan hari


Bertanggungjawab kepada Pengetua / Guru Besar


JADUAL TUGASAN HARIAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID
WAKTU CUTI PENGGAL

MASA AKTIVITI
8.00 am -1.00 pm 1. Bilik darjah dan tandas di blok pendidikan Khas sentiasa bersih, kemas dan selamat.
2. Semua peralatan kelas dalam keadaan selamat dan tidak rosak.
3. Projek Pendidikan Khas seperti kebun, taman dan lain-lain sentiasa dijaga dengan baik.
1.00 pm – 2.00 pm REHAT
2.00 pm – 5.00 pm 1. Menyemak stok dan inventori.
2. Melabel dan mengemaskini sistem fail.
3. Menyediakan borang-borang dan fail untuk pendaftaran murid baru.
4. Menghubungi Penyelaras atau Guru Pendidikan Khas yang lain sekiranya diperlukan untuk tindakan segera.

No comments: