Wednesday, June 6, 2007

alat-alat permainan bagi kanak-kanak OKU

Apakah yang dimaksudkan dengan PERMAINAN?
Ia adalah satu endekatan atau simulasi yang digunakan bagi mambangkitkab keupayaan perkembangan kanak-kanak dari segi fizikal,mental,sosial, fizikal, intelektual dan persekitaran.

Permainan ini penting kerana:
1. membantu kanak-kanak menyesuaikan diri dalam suasana asing dan baru
2. satu saluran meluahkan perasaan
3. satu simulasi dan rangsangan untuk minda
4. satu divertional therapy
5. satu saluran hiburan
6. suatu terapi fizikal

No comments: