Thursday, October 9, 2008

e mel buat penyelia pdk

TUAN/PUAN, SEKIRANYA TERDAPAT PERUBAHAN PADA BAUCER BAYARAN BAGI BULAN OKTOBER 2008 SILA MAKLUM AWAL KEAPADA PN NOORMELAH DI JKMN SEBELUM PENYATA BAYARAN BAGI BLN OKTOBER DIBUAT. SILA MAKLUM SEGERA BAGI MENGELAK KELEWATAN BAYARAN BAGI BULAN OKTOBER. BAYARAN SEWA BAGI PDK YANG TELAH MENINGKAT TIDAK DAPAT DIBERI PADA TAHUN INI DAN PERUNTUKAN TAMBAHAN AKAN DIPOHON PADA TAHUN HADAPAN KECUALI PDK YANG TELAH MAKLUMKAN LEBIH AWAL TENTANG KENAIKAN KADAR SEWA SEBELUM BLN JULAI 2008. KEPADA SEMUA PENYELIA PDK SILA SEMAK SEMULA KADAR SEWA YANG DIKEMUKAKAN KE JKMN KERANA DIDAPATI KEBANYAKAN KADAR SEWA BARU TIDAK RELEVAN DAN TERLALU TINGGI. SEKIRANYA TERDAPAT UNSUR-UNSUR PENIPUAN DALAM MENAIKKAN KADAR SEWA YANG TIDAK RELEVAN SEMUA PENYELIA ADALAH BERTANGGUNGJAWAB SEKIRANYA PIHAK AUDIT MEMBUAT SEMAKAN. KERJASAMA TUAN/PUAN DIDAHULUI DENGAN UCAPAN TERIMA KASIH.SEKIAN, TERIMA KASIH

No comments: