Saturday, August 18, 2007

CONTOH KEMAHIRAN URUS DIRI

NAMA: ........
UMUR: ......
JENIS KECACATAN; .........
PENGETAHUAN SEDIA ADA: .........
ASPEK DINILAI/DIAJAR: ............
OBJEKTIF: .............
BAHAN MENGAJAR: ............
CARA MENGAJAR: .............
JANGKA MASA: ..............
GANJARAN SEKIRANYA BUAT TUGASAN: .......................


DISEDIAKAN OLEH: PEKERJA PDK

No comments: