Sunday, July 22, 2007

latihan untuk pekerja pdk

ada beberapa aspek yang perlu ada dalam latihan untuk pekerja pdk:
1. pengetahuan pemahaman dalam bidang
a. fisioterapi
b. speech terapi
c. occupational terapi
d. water terapi
e. music terapi
f. educational terapi
g. craft terapi

2. Kursus yang telah dibuat antara jalinan mesra dengan
a. JICA
b. MAKPEM
c. Yayasan Sultan Idris Syah
d. Pihak Hospital

Bagaimana pula pihak IPT (universiti/ maktab) Tak ingnkah memberi kami latihan demi kebaikan OKU. Pengetahuan kami pun tidaklah mendalam maklumlah ASAS je....

No comments: