Thursday, November 17, 2011

PENGURUSAN ATASAN

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN ATASAN DALAM

Mewujudkan Dasar Kualiti dan Objektif-Objektif Kualiti

Menjalankan Kajian Semula Pengurusan

Memastikan sumber-sumber yangdiperlukan disediakan

Melantik wakil Pengurusan dan Timbalan wakil Pengurusan,

jika perlu Menyampaikan kepada semua anggota organisasi mengenai pentingannya memenuhi kehendak pelanggan serta mematuhi keperluan peraturan dan perundangan

Menentukan dan menyebarkan tugas, tanggungjawab dan kuasa semua staf dalam organisasi

Mewujudkan proses komunikasi yang sesuai dalam organisasi

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN ATASAN DALAM

Berkomited dalam membangun, melaksana dan menambahbaik secara berterusan Sistem Pengurusan Kualiti berdasarkan MS ISO 9001:2000

Memantau

pelaksanaan MS ISO 9001:2000 secara keseluruhannya dan memastikan pelaksanaannnya mengikuti pelan tindakan yang telah ditetapkan

D A L A M P E R K H I D M A T A N A W A M

No comments: