Friday, May 23, 2008

raih pekerjaan dengan kelebihan diri

setiap orang mempunyai kelebihan diri yang berbeza. Jadi bagaimana cara untuk
menonjolkan kelebihan diri sewaktu ingin memohon sesuatu pekerjaan.
Caranya melalui resume dan bukan semua orang mampu menulis resume dengan baik.

1. DATA PERIBADI .... ruangan ini anda perlu mendeskripsikan data peribadi dengan lengkap misalannya
a. Nama
b. Tarikh lahir
c. Tempat lahir
d. Alamat
e. Nombor telefon untuk dihubungi

2. MINAT
Tuliskan juga hobi dan minat anda dan berkait rapat dengan pekerjaan yang anda mohon

3. KELEBIHAN DIRI
Tuliskan nilai positif yang afa pada diri anda misalannya
a. boleh bekerja keras
b. mampu mempelajari sesuatu yang baru
c. mampu menepati deadlines...

4. PENGALAMAN KERJA
Pengalaman kerja mempunyai nilai tambah kepada anda dalam memohon sesuatu pekerjaan

5. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
a. Pendidikan awal sehingga pendidikan tertinggi ..
b. sijil latihan
c. kursus dihadiri

Paling penting sekiranya anda terpilih untuk ditemuduga, jaga penampilan diri , gaya bertutur, serta pelbagai aspek lain diambilkira oleh sipenemuduga...

No comments: