Wednesday, May 30, 2012

PENGURUSAN MURID PELBAGAI UPAYA:PEMULIHAN PENGAYAAN DAN KEPERLUAN KHAS

????????????????????? Bagaimanakah cara anda mengajar atau pemulihan kepada anak-anak OKU di pusat pemulihan dalam komuniti? adakah anda melakukan secara 1. chalk anda talk? macam cikgu2 dulu mengajar anda di sekolah 2. berasaskan kepada pemulihan dalam kumpulan 3. berasaskan kepada pemulihan seorang demi seorang Anda perlulah tahu bahawa kanak2 OKU di PDK ada pelbagai jenis daripada a. Attention defisit disorder b. hyper active c. masalah autisme d. masalah slow learner e. down ayndrome f. masalah otak kecil g. masalah otak besar h. masalah fizikal/anggota i. masalah pelbagai bercampur aduk 2/3 masalah umur yang berlainan kecacatan yang berlainan kehendak berbeza.... Adakah di pdk anda kelas anda ditemani oleh ibu/bapa/ penjaga? setiap tempat / pdk dengan penyelia dan kehendak berbeza.... jadi bagaimanakah supaya tidak timbul percanggahan di antara kanak2 OKU, ibu bapa, AJK , petugas, penyelia, JKM, Bakti???? Oh itu ada perlulah berfikiran profesional dan matang... gunakanlah kaedah yang sesuai.... Untuk makluman silalah baca maklumat di bawah ini ...K/ PENGURUSAN MURID PELBAGAI UPAYA PEMULIHAN, PENGAYAAN, PELBAGAI KECERDASAN DAN BERKEPERLUAN KHAS PEMULIHAN - - Menurut Sharifah Alwiah Alsagoff, 1983 : 371 ‘ satu tindakan khusus yang diambil untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami kesusahan dari segi pembelajaran. - Menurut Pringle (1966) ‘ pengajaran yang mempunyai pendekatan khas yang diperlukan oleh semua murid yang mundur dalam satu-satu mata pelajaran serta berkemahuan dan berkebolehan belajar,melalui latihan yang sistematik dan dapat memenuhi keperluan-keperluan mereka. -Menurut Kamus Dewan , pulih bermaksud kembali seperti biasa atau sembuh. •Pemulihan adalah sesuatu usaha untuk membaiki sesuatu kekurangan atau membetulkan sesuatu yang tidak betul. PENGAYAAN Satu proses di mana aktiviti-aktiviti tambahan yang mempunyai aras kesukaran yang lebih tinggi daripada aras aktiviti-aktiviti pembelajaran yang dijalankan di dalam bilik darjah Faktor-faktor masalah pembelajaran Faktor peribadi Faktor kurang kecerdasan Faktor fizikal Faktor psikologi Kurikulum di sekolah tidak sesuai dengan perkembangan kognitif kanak-kanak. Strategi dan kaedah mengajar yang digunakan kurang sesuai diterima oleh pelajar. Bahan pelajaran yang disediakan kurang menarik minat . Faktor peribadi keadaan ekonomi keluarga : kerja rumah menjaga adik-adik membuat kerja sambilan masalah sosial segan dan malu Faktor kurang kecerdasan berkait rapat dengan masalah mental Ciri-ciri: lebih lambat berfikir, cepat lupa, sukar memahami sesuatu, lemah pengamatan Faktor fizikal Kekurangan makanan yang berzat akan merosakkan kesihatan pelajar:cepat berasa letih, tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya Kekurangan tenaga dan semangat kurang sihat :mengambil cuti sakit Masalah kecacatan fizikal Peranan guru kelas biasa dalam pelaksanaan pemulihan mengatur langkah-langkah yang sesuai dalam pengelolaan sesi pemulihan menguruskan aktiviti pengajaran pemulihan menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran menyediakan bahan dalam sesi pemulihan menjalankan aktiviti penilaian untuk sesi pemulihan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya Langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan kelas 1 Mengenal Pasti murid 2 Penganalisian masalah 3 Perancangan dan penyediaan bahan 4 Pengajaran dan pembelajaran 5 Ujian dan penilaian 6 Tindakan susulan Faktor psikologi berkait rapat dengan masalah emosi lebih mudah berperasaan takut, benci, diam, malu, tidak berkeyakinan, rendah diri Langkah-langkah proses pengelolaan sesi pemulihan kelas 1 Pengajaran guru 2 Pembelajaran murid 3 Latihan lisan/ bertulis 4 Ujian dan penilaian Strategi pengajaran- pembelajaran pemulihan Boleh dibahagikan kepada 2 strategi:
a Secara kumpulan
b Secara individu Konsep pengayaan sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar memberi peluang kepada pelajar mengembangkan lagi sifat ingin tahu, semangat berdikari, daya cipta serta bakat kepimpinan mereka. selepas mereka telah berjaya menguasai satu atau beberapa kemahiran asas tertentu Objektif-objektif pengayaan menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai dalam pelajaran biasa untuk memperluaskan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam pelajaran-pelajaran tertentu. menjalani aktiviti-aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk mempertingkatkan pencapaian mereka. menggunakan masa lapang untuk memperkembangkan minat dan bakat mereka. memupuk tabiat membaca malalui suatu program membaca dalam bentuk pengayaan dengan tujuan memperolehi ilmu pengetahuan. menyemai sifat berdikari dan minat belajar dalam aktiviti pembelajaran dan seterusnya membolehkan merekan terus mencari ilmu pengetahuan sendiri dalam seumur hidup. memperkembangkan bakat-bakat ciptaan serta keupayaan menilai sesuatu hasil kerja mereka melalui aktiviti-aktiviti pengayaan seperti kerja projek, lukisan, ukiran, binaan dan sebagainya. memperkembangkan bakat kepimpinan kepada peringkat yang lebih tinggi melalui cara kumpulan mengikut pelbagai kebolehan. Contoh-contoh Aktiviti Pengayaan Di dalam konteks KBSR dan KBSM, aktiviti pengayaan biasanya ditumpukan kepada:  bacaan (membaca)  tulisan (menulis)  kiraan (mengira) Aktiviti Pengayaan Bacaan (Membaca) Sumber bahan bacaan terdiri daripada kad-kad bacaan, buku-buku cerita, majalah-majalah berunsur pendidikan. Kad-kad bacaan mengandungi unsur-unsur Sains, Pendidikan Moral, Hal-Ehwal Tempatan, Geografi dan Kesihatan. Bahan bacaan yang sesuai digunakan ialah bentuk penerangan, pantun, teka-teki, dialog, cerita dan berita. Aktiviti Pengayaan Tulisan (Menulis) Biasanya disediakan dalam bentuk lembaran kerja. Untuk menarik minat murid-murid mengeja dan menulis perkataan, biasanya disediakan dalam bentuk silang kata atau gambar-gambar yang menarik. Aktiviti Pengayaan Matematik (Mengira) 1. Permainan - Ular dan tangga, domino, cantuman nombor dengan bilangan benda, aktiviti juaI beli. 2. Teka-teki - Meneka nombor, waktu, operasi. 3. Projek - Melukis corak dan pola berdasarkan bentuk geometri membina objek daripada tiga matra, melukis graf gambar, graf turus dan graf melintang. Penyediaan Bahan Aktiviti Pengayaan 1. Isi kandungan hendaklah sesuai dengan kemahiran-kemahiran yang baru dikuasai oleh murid-murid. 2. Peringkat kesukaran hendaklah sesuaikan dengan kebolehan murid-murid, tanpa memerlukan banyak bimbingan daripada guru. 3. Bentuk aktiviti pengayaan haruslah menarik dan mencabar. Strategi Pelaksanaan Aktiviti Pengayaan Mengikut rancangan KBSR dan KBSM, aktiviti pengayaan boleh dilaksanakan dengan tiga cara: 1. Aktiviti pengayaan untuk semua murid melalui kumpulan mengikut kebolehan. 2. Aktiviti kumpulan menjalankan aktiviti pengayaan dengan kumpulan menjalankan aktiviti pemulihan. 3. Aktiviti pengayaan untuk semua melalui kumpulan pelbagai kebolehan. Aktiviti pengayaan dilaksanakan serentak dengan aktiviti pemulihan Kumpulan cerdas .................. pengayaan Kumpulan sederhana ................pengayaan Kumpulan lambat ...................pemulihan PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS Definisi Kanak-kanak yang dianggap berhadapan dengan batasan keupayaan dengan sendirinya bagi memperoleh keperluan biasa dan untuk hidup bermasyarakat kerana had fizikal atau mental. Program yang ditawarkan kepada pelajar berkeperluan khas adalah program inklusif iaitu pelajar berkeperluan khas belajar bersama murid normal di dalam bilik darjah dan sekolah yang sama untuk menikmati segala kemudahan belajar dalam keadaan normal tanpa mengira status Barirah (1995) menyatakan 4 objektif pendidikan inklusif: i) Meningkatkan kesedaran murid-murid normal tentang murid berkeperluan khas bahawa mereka juga adalah sebahagian daripada ahli masyarakat. ii) Murid-murid khas berpeluang menyesuaikan diri dengan rakan sebaya yang normal dan menyertai aktiviti yang disediakan iii) Memberi pengetahuan dan kemahiran kepada murid khas setanding dengan murid normal untuk meningkatkan konsep kendiri mereka. iv) Untuk mengelak daripada diskriminasi dalam pendidikan dan kemudahan yang telah dibekalkan oleh pihak Kementerian Pelajaran. RUJUKAN Dr. Ragbir, (2009). “Panduan Ulangkaji ilmu Pendidikan, Kursus Perguruan Lepasan Ijazah ( KPLI )”. Kumpulan Budiman,Kuala Lumpur. Mok Soon Sang, ( 2003 ). Siri Pendidikan Perguruan. Ilmu Pendidikan untuk KPLI ( Sekolah Rendah: Komponen 1 & 2, Psikologi Pendidikan dan Pedagogi ). Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Subang Jaya. Pusat Perkembangan Kurikulum. ( 1997 ), Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran dan Pembelajaran, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur http://www.moe.gov.my http://drragbirnet MUHAMMAD FARHAN BIN ISHAK - DB100343 NORZULINAH BINTI ZOLKEFLI - DB100332 MASDIANA BINTI AHMAD KAMIL - DB100933 NORMALA BINTI ABU TALIB - DB100027 NOR HAZEAN BINTI ISMAIL - DB100066 ZAIFIRUS SINAR SURIATI BINTI MAHMUD - DB100334 NAZARUDIN BIN ALI - DB100331 LIM AI PING - DB100509 LAM JIUN MEE - DB100553 YAP KIEN HUI - DB100554 sekian , terima kasih kerana berkongsi info bersama kami .....