Tuesday, May 5, 2009

borang maklumbalas ke 2

BORANG SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN

Bahagian Khidmat Pengurusan sedang berusaha untuk meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada semua pelanggan. Bagi mencapai tujuan tersebut dipohon kerjasama pihak tuan/puan untuk memberi maklumbalas dan cadangan /komen dengan melengkapkan borang soal selidik ini. Sila kembalikan borang yang telah disempurnakan ke Bahagian ini melalui salah satu kaedah berikut:

i) Serahkan borang kepada Penyelia / Petugas
ii) Masukkan ke dalam peti cadangan atau
iii) Hantar melalui faksimili ke nombor 03-................

Bahagian I

Sila tandakan [] di PDK ................ yang anda telah berurusan:-
Kewangan Personel √ Pentadbiran Am dan Kualiti
Pemulihan di PDK Kaunseling Sumber maklumat tentang PDK.

Jenis Urusan : Perkhidmatan Kenderaan

Bahagian II

Sila berikan penilaian anda berdasarkan skala berikut dengan menandakan [ ] :-

= Tidak
memuaskan = Sederhana
=Baik
= Sangat baik
=Cemerlang

BIL. KUALITI PERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN 1 2 3 4 5
A KUALITI PERKHIDMATAN
1. Memenuhi keperluan anda
2. Menepati masa
B KUALITI PENYELIA DAN PETUGAS PDK
1. Mudah dihubungi
2. Mesra pelanggan
3. Berpengetahuan
4. Sedia membantu
C PERSEKITARAN PUSAT PEMULIHAN ..................
1. Bersih
2. Selesa
3. Teratur

Sila beri cadangan/ komen anda untuk penambahbaikan perkhidmatan kami
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Terima kasih di atas kerjasama anda.
No. Keluaran : 1

No comments: