Thursday, September 1, 2011

Buku Garis Panduan: peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Penyelarasan PDK

4 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PENYELARASAN PDK

4.1 Jawatankuasa Penyelarasan PDK Kebangsaan

(i) mengadakan mesyuarat jawatankuasa Penyelarasan PDK Kebangsaan sekurang2nya 2 kali dalam setahun

(ii) membincangkan keperluan peruntukan

(iii) merancang dan melaksanakan program dan aktiviti tahunan PDK di peringkat kebangsaan.

(iv) memantau perlaksanaan Jawatankuaa Penyelarasan PDK Negeri dan daerah

(v) menilai keberkesanan program PDK

4.2 Jawatankuasa Penyelarasan PDK Negeri

(i) mengadakan mesyuarat jawatankuasa penyelarasan PDK Negeri sekurang2nya 2 kali setahun mesyuarat hendaklah membincangkan perkara berikut:

(a) pengurusan dan pentadbiran PDK

(b) perancangan dan perlaksanaan latihan,program,dan aktiviti

(c) pembentangan laporan kewangan

(d) hal ehwal penyelia dan petugas

(e) isu2 berbangkit

(ii) memantau Jawatankuasa Penyelarasan PDk Daerah

(iii) memantau perlaksanaan peranan Panel Penilai PDK di peringkat Daerah

(iv) merancang dan melaksanakan aktiviti , kursus dan latihan di peringkat Negeri

(v) memantau pengurusan kewangan Jawatankuasa supaya memenuhi peraturan kewangan

(vi) melantik Ex-Officio yang terdiri :

1 Pengarah kesihatan Negeri
2. Pengarah Pelajaran Negeri (unit pendidikan Khas)
3. Pengarah Tenaga Kerja Negeri
4. Mana-mana pihak/agensi berkaitan PDK

4.3 Jawatankuasa penyelarasan PDK daerah

(i) mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan PDK Daerah sekurang-kurangnya 2 kali setahun mesyuarat hendaklah membincangkan perkara berikut:

(a) pengurusan dan pentadbiran PDK
(b) perancagan dan perlaksanaan latihan,program dan aktiviti
(c) pembentangan laporan kewangan
(d) hal ehwal pelatih PDK
(e) hal ehwal penyelia dan petugas
(f) isu2 berbangkit

(ii) merancang dan melaksanakan aktiviti, kursus dan latihan di peringkat daerah

(iii) memantau perlaksanaan semua aktiviti agar mematuhi Garis Panduan Pengurusan PDK

(iv) Membantu Jawatankuasa PDK meningkatkan keberkesanan pengurusan kewangan dan aset

(v) memantau pengurusan kewangan jawatankuasa supaya mematuhi peraturan kewangan.

(vi) mengambilalih sementara pengurusan mana2 PDK apabila jawatankuasa PDK dibubarkan atas arahan daripada Pengarah Negeri

(vii) menyedia dan menghantar Laporan kemajuan PDK Peringkat Daerah setiap 3 bulan sekali kepada Jawatankuasa Penyelarasan PDK Negeri

(viii) melantik Ex Officio yang terdiri daripada:

1. Pegawai kesihatan Daerah
2. Pegawai Pelajaran Daerah Unit Pendidikan Khas
3. Pegawai Tenaga Kerja Daerah
4. mana2 pihak/agensi yang berkaitan PDK


No comments: